Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

 

Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπεία (20 συνεδριών περίπου) που στοχεύει στην αντιμετώπιση κλινικών διαταραχών στο "εδώ και τώρα". Η ερευνητική βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι είναι θεραπεία εκλογής για τις Καταθλιπτικές και Αγχώδεις Διαταραχές, με υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και στις περισσότερες από τις υπόλοιπες του φάσματος των Κλινικών Διαταραχών.

Οι ιστορικές της ρίζες ανέρχονται στην εποχή των στωικών φιλοσόφων και κυρίως του Επίκτητου και της βασική του αρχής ‘’δεν είναι τα πράγματα που ταράσσουν τους ανθρώπους, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα’’.

Πολλοί σημαντικοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον ψυχολογικό αντικατοπτρισμό αυτού του δόγματος. Η Γ.Ψ. επισημοποιείται από τον Aaron Beck με τις ερευνητικές και τιςεπιστημονικές του κατοχυρώσεις: ‘’ο ρόλος των γνωσιών’’ στη θεραπεία της κατάθλιψης.

Η βασική αρχή της είναι: SCR

S: ερέθισμα, C: γνωσίες (σκέψεις, εικόνες, κ.τ.λ.), R: αντίδραση

 • Κύριο εργαλείο της είναι η Σωκρατική μαιευτική
 • Η θεραπευτική σχέση βασίζεται στον ‘’συνεργατικό εμπειρισμό’’ όπου θεραπευτής και θεραπευόμενος γίνονται συνεργάτες στην αντιμετώπιση του κλινικού προβλήματος.
 • Ο ρόλος του θεραπευτή είναι καθοδηγητικός και συνεργατικός και όχι ερμηνευτικός ή παθητικός.
 • Οι γνωσιακές τεχνικές στοχεύουν στην αναγνώριση, καταγραφή, αμφισβήτηση και τροποποίηση των δυσλειτουργικών γνωσιών που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία της διαταραχής του ασθενούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

 • Βραχεία (20 συνεδρίες περίπου)
 • Δομημένη: δόμηση των φάσεων της θεραπείας και της συνεδρίας
 • Παρεμβατική: με στόχο το πρόβλημα
 • Συνεργατική: συνεργατικός εμπειρισμός
 • Άμεση στο "εδώ και τώρα": εστίαση και παρέμβαση αρχικά στο παρόν πρόβλημα και στη συνέχεια στις γενεσιουργές του αιτίες
 • Ανθρωπιστική και αισιόδοξη: δίνει αισιοδοξία προάγοντας την αυτονομία του ασθενούς. Ο τελευταίος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι έρμαιο ασυνείδητων και ανεξέλεγκτων εξωτερικών ή/και εσωτερικών δυνάμεων. Εκπαιδεύεται να γίνει "θεραπευτής του εαυτού του".

 


Κλινικές εφαρμογές της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας

 • Καταθλιπτική διαταραχή, πένθος, αυτοκτονικότητα
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Ειδικές φοβίες
 • Όλο το φάσμα των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών
 • Σωματόμορφες διαταραχές
 • Διαταραχή πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης
 • Ψυχώσεις

 


Εκτύπωση   Email