Ενδεικτικό πρόγραμμα Α Έτους

Α ΜΕΡΟΣ      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                                                                                                 

 

../10/2019    1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Εισαγωγή στη Γνωσιακή Προσέγγιση                                                          Κούλης Στέφανος

                               Εξοικείωση  με τη Γνωσιακή Συλλογιστική                                                   Κούλης Στέφανος

../10/2019    2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Αυτόματες Αρνητικές Σκέψεις                                                                       Μάντυ Γιαμαρέλου, Νίκος Μπαλαρούτσος

                               Γνωσιακό Αναπτυξιακό Μοντέλο                                                                  Κατερίνα Νικολέτου, Λέτα Αυγέρη 

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../11/2019    3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Πεποιθήσεις-Σχήματα                                                                                   Αθανασοπούλου Βασιλική

                               Γνωσιακές Διεργασίες-Γνωσιακά Λάθη                                                        Ρηγάλου Χριστίνα

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../11/2019    4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Αυτορρύθμιση                                                                                              Δημητριάδη Νεφέλη

                               Συμπεριφορικές Τεχνικές                                                                              Μαρία Χατζηκωνσταντόγλου

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../11/2019    5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Γνωσιακές Τεχνικές Ι                                                                                     Αθανασοπούλου Βασιλική

                               Γνωσιακές Τεχνικές ΙΙ                                                                                    Αθανασοπούλου Βασιλική

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../11/2019    6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Θεραπευτική Σχέση                                                                                      Κούλης Στέφανος

                               Χαρακτηριστικά  Γνωσιακού Ψυχοθεραπευτή-Δεοντολογία                        Κούλης Στέφανος

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../11/2019    7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Γνωσιακή Ανάλυση                                                                                       Μάντυ Γιαμαρέλου, Νίκος Μπαλαρούτσος

                               Θεραπευτικός Σχεδιασμός                                                                            Νίκος Μπαλαρούτσος, Μάντυ Γιαμαρέλου

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../12/2019    8ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Αξιολόγηση Ατομικών Εργασιών                                                            


Β  ΜΕΡΟΣ      

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ                                             

 

../12/2019    9ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                              

                               Γνωσιακή προσέγγιση των Διαταραχών:                                                     

                               Κλινική Αξιολόγηση-Λήψη Ιστορικού                                                            Χριστόπουλος Πλάτωνας

                               Γνωσιακή αξιολόγηση-Ενδείξεις Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας                     Ρηγάλου Χριστίνα

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../12/2019    10ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Κατάθλιψη                                                                                                     Κούλης Στέφανος

                               Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία                                               Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../01/2020    11ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Αυτοκτονικότητα-Πένθος                                                                              Κούλης Στέφανος

                               Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή                                                                 Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../01/2020    12ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Κοινωνική Φοβία-Ειδικές Φοβίες                                                                  Νικολέτου Κατερίνα

                               Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή                                                                  Νεφέλη Δημητριάδη

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../01/2020    13ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής                                               Νικολέτου Κατερίνα

                               Διαταραχή της Σωματικής Εικόνας (BDD)                                                    Κούλης Στέφανος, Χατζηκωνσταντόγλου Μαρία

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../01/2020    14ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία και Φαρμακοθεραπεία                                       Κούλης Στέφανος

                               Ψυχώσεις-Διπολική διαταραχή                                                                    Χριστόπουλος Πλάτωνας

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../02/2020    15ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Γραπτή αξιολόγηση                                                                                      

../02/2020    16ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Ατομική αξιολόγηση 


Γ ΜΕΡΟΣ       

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ   

 

../02/2020    17ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Δόμηση της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας                                                     Λέτα Αυγέρη

                               Δόμηση μίας Συνεδρίας                                                                                Λέτα Αυγέρη

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../03/2020    18ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Εξοικείωση με την Συλλογιστική                                                                   Λέτα Αυγέρη

                               Εξοικείωση με τη Διαταραχή                                                                        Λέτα Αυγέρη

                               Εξοικείωση με τη Θεραπευτική σχέση                                                        

../03/2020    19ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Εισαγωγή στις Συμπεριφορικές Τεχνικές                                                      Λέτα Αυγέρη

                               Αντιμετώπιση προβλημάτων στις Συμπεριφορικές Τεχνικές                       Λέτα Αυγέρη

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../03/2020    20ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Αμφισβήτηση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων                                           Λέτα Αυγέρη

                               Τροποποίηση Γνωσιακών Λαθών                                                                 Λέτα Αυγέρη

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          

../03/2020    21ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Αμφισβήτηση Πεποιθήσεων/Σχημάτων                                                      Λέτα Αυγέρη

                               Τερματισμός Θεραπείας /Αντιμετώπιση προβλημάτων                              Λέτα Αυγέρη

                               Εργαστηριακή Εκπαίδευση                                                                          


Δ ΜΕΡΟΣ       

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                             

 

../04/2020    22ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../04/2020    23ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../04/2020    24ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../05/2020    25ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../05/2020    26ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../05/2020    27ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../05/2020    28ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

                               Παρουσίαση συνεδρίας, Ομαδική επεξεργασία                                         

../06/2020    29ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Γραπτή αξιολόγηση                                                                                      

../06/2020    30ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ                                                                                            

                               Ατομική αξιολόγηση                                       


Εκτύπωση   Email