Γ έτος

Το Γ' έτος σπουδών περιλαμβάνει:

Α) Συνέχεια και ολοκλήρωση της ανάληψης ψυχοθεραπειών

Β) Ατομική εποπτεία ανά συνεδρία

Γ) Παρουσίαση συνεδριών στην ομάδα των εκπαιδευόμενων

Δ) Ατομική επεξεργασία συνεδριών: ανάληψη της ευθύνης, εκ περιτροπής, του σχολιασμού των ψυχοθεραπευτικών χειρισμών και της θεραπευτικής σχέσης, από τη θέση του παρατηρητή, του υλικού της παρουσιαζόμενης συνεδρίας.

Ε) Ομαδική επεξεργασία: τα μέλη της ομάδας σχολιάζουν συμπληρωματικά και εναλλακτικά τον τρόπο επεξεργασίας του υλικού της συνεδρίας από τον παρατηρητή.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ' ΕΤΟΥΣ : Αυγέρη Νικολέττα

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ : Δημητριάδη Νεφέλη 


Εκτύπωση   Email