Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του προγράμματος και των εποπτειών ορίζονται ως εξής:

Α' έτος : 1000€

Β' έτος :  500€

Γ' έτος :  500€

 

Για κάθε ανάληψη περιστατικού το κόστος της εποπτείας είναι 250€.

Προκαταβάλλεται το ποσό των 100€ και το υπόλοιπο σε 2 δόσεις (πρώτη δόση έως 20/12 και δεύτερη δόση έως 30/3) πριν την λήξη του κάθε εκπαιδευτικού έτους. 


Εκτύπωση   Email