Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε) είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου.

Ιδρύθηκε το 1956 στην Αθήνα με Βασιλικό Διάταγμα ως Τομέας Ψυχικής Υγιεινής.

Το 1964 θεσμοθετήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την ονομασία Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σήμερα με την μετονομασία Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο με έδρα την Αθήνα.

Στη Δομή Ψυχικής Υγείας της Πάτρας λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

  • Μονάδα Ενηλίκων
  • Μονάδα Παιδιών και Εφήβων 

Στην Μονάδα Ενηλίκων περιλαμβάνεται και η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.