Ιστορική Αναδρομή

Η Μ.Γ.Ψ. ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1998.

Το αντικείμενό της διαμορφώθηκε εξελικτικά σε εκπαιδευτικό, κλινικό και επιστημονικό πεδίο.

Εκπαιδευτικό:

Τριετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες, (Θεωρία και Πρακτική άσκηση)

Κλινικό:

Α) αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών των οποίων η κλινική διαταραχή αντιμετωπίζεται με Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία.

Β) αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη  ενηλίκων με γνωσιακή προσέγγιση.

 

Επιστημονικό:

Έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί επιστημονικά συνέδρια με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το έτος 2007 & του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το έτος 2017. 

 

Ιδρυτής & Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μ.Γ.Ψ.

Κούλης Στέφανος,

Ψυχίατρος,

Διευθυντής του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας,

τ.Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.