Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία υπό την εποπτεία της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (Ε.Ε.Γ.Ψ). σε συνεργασία με  την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.

Η Ε.Ε.Γ.Ψ. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφορικής Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (E.A.B.C.T.).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μ.Γ.Ψ. είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα από την E.A.B.C.T.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφορικής- Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (E.A.B.C.T.) μετά από αίτησή τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία (3) έτη. Το πρώτο έτος παρέχει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και τα δύο (2) επόμενα κλινική ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, με  ψυχοθεραπευτική ανάληψη οκτώ (8) κλινικών περιπτώσεων με ατομική και ομαδική εποπτεία.

Το πρώτο έτος σπουδών της εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ψυχιάτρων και παιδοψυχίατρων της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών.

Η προαγωγή από το ένα έτος στο άλλο γίνεται μετά από αξιολόγηση.

Η Μ.Γ.Ψ. χορηγεί:

α) Βεβαίωση Παρακολούθησης, για κάθε έτος σπουδών, μετά από επιτυχή παρακολούθηση, .

β) Πιστοποιητικό Σπουδών μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε: ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος, ψυχιάτρους ενηλίκων και παιδιών και εφήβων, ειδικευόμενους και μη.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Στέφανος Κούλης

Ψυχίατρος,, Δ/ντής Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

τ.Πρόεδρος Ε.Ε.Γ.Ψ.