Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα της Μ.Γ.Ψ. αρχίζει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος ανακοινώνεται προ της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους.

Το Α έτος σπουδών θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη με ώρα ενάρξεως 14:30.