Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα της Μ.Γ.Ψ. αρχίζει τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος ανακοινώνεται κάθε έτος.

Α έτος: κάθε 2ο Σάββατο ώρα 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. & 15.00 μ.μ - 19.00 μ.μ. 

Β έτος: κάθε Πέμπτη ώρα 09.00 π..μ. – 12.00 μ.μ.

Γ έτος: κάθε Πέμτπη ώρα 09.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.


Print   Email