Α έτος

 

Το Α’ έτος σπουδών περιλαμβάνει:

Α) Θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με τις Αρχές, τη Δόμηση, τις Τεχνικές, τη Θεραπευτική Σχέση της Γνωσιακής Προσέγγισης. Εφαρμοσμένα Εργαστήρια και Εκπαιδευτικές Ασκήσεις.

Β) Θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με το Γνωσιακό Προφίλ των βασικών Κλινικών Διαταραχών

Γ) Πρακτικές εφαρμογές των Αρχών και των Τεχνικών της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας

Δ) Παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου περιστατικού, με Ομαδική Επεξεργασία

Ε) Γραπτές Εργασίες και

ΣΤ) Δύο (2) Γραπτές Αξιολογήσεις (στο μέσον και στο τέλος του ετήσιου προγράμματος).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ : Κούλης Στέφανος 

ΒΟΗΘΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Μπαλαρούτσος Νικολαος, Γιαμαρέλου Αδαμαντία, Ανασταπούλου Μαριλίνα 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι δια φυσικής παρουσίας εκπαιδευτικές συναντήσεις του 1ου έτους σε έκτακτες περιστάσεις π.χ. καραντίνα λόγω COVID- 19 μπορούν να αντικατασταθούν από οργανωμένες διαδυκτιακές συναντήσεις. 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Α' ΜΕΡΟΣ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Θεωρητική Εκπαίδευση

Εξοικείωση με την γνωσιακή συλλογιστική

Αυτόματες σκέψεις

Πεποιθήσεις

Σχήματα 

Γνωσιακές Διεργασίες

Γνωσιακά Λάθη

Αυτορρύθμιση

Συμπεριφορικές Τεχνικές

Γνωσιακές Τεχνικές

Γνωσιακή Ανάλυση

Θεραπευτικός Σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά Γνωσιακού Ψυχοθεραπευτή

Δεοντολογία

Β' ΜΕΡΟΣ: "ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ".

Κλινική αξιολόγηση

Γνωσιακή αξιολόγηση

Συμπεριφορική αξιολόγηση

Ενδείξεις γνωσιακής ψυχοθεραπείας

Φάσμα αγχωδών διαταραχών

Φάσμα ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών

Συναισθηματικές διαταραχές

Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων

Διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής

Mindrfulness - 3ο κύμα

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους

Διαταραχές προσωπικότητας

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή 

 

Γ' ΜΕΡΟΣ: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ".

Δόμηση μιας γνωσιακής ψυχοθεραπείας 

Δόμηση μιας συνεδρίας

Εξοικείωση με τη συλλογιστική

Εξοικείωση με τη διαταραχή

Εξοικείωση με τη θεραπευτική σχέση

Εισαγωγή στις συμπεριφορικές τεχνικές

Αντιμετώπιση προβλημάτων στις συμπεριφορικές τεχνικές

Αμφισβήτηση αυτόματων αρνητικών σκέψεων

Τροποποίηση γνωσιακών λαθών

Αμφισβήτηση πεποιθήσεων

Τερματισμός θεραπείεας / αντιμετώπιση προβλημάτων

Δ' ΜΕΡΟΣ: 

Ομαδική επεξεργασία περιστατικού 


Print   Email