Β έτος

Το Β' έτος σπουδών περιλαμβάνει:

Α) Έναρξη ανάληψης ψυχοθεραπειών  από τους εκπαιδευόμενους

Β) Ατομική εποπτεία σε κάθε συνεδρία

Γ) Παρουσίαση συνεδριών στην ομάδα των εκπαιδευόμενων

Δ) Ομαδική επεξεργασία του υλικού των συνεδριών των Κλινικών Ψυχοθεραπειών που παρουσιάζονται από τους εκπαιδευόμενους με έμφαση στους ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς και τη θεραπευτική σχέση, με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών παρεμβάσεων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Β' ΕΤΟΥΣ : Αυγέρη Νικολέτα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Μπαλαρούτσος ΝΙκόλαος