Έναρξη μαθημάτων

Α΄ΕΤΟΣ Έναρξη μαθημάτων Πέμπτη 20/10 και ώρα 14:30 
Β΄ΕΤΟΣ Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 21/10 και ώρα 14:30.