Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε) είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου.

Ιδρύθηκε το 1956 ως Τομέας Ψυχικής Υγιεινής με εδρα την Αθήνα.

Το 1964 θεσμοθετήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την ονομασία Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σήμερα με την μετονομασία Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο με έδρα την Αθήνα.

Η Δομή Ψυχικης Υγείας του Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε στην Πάτρα ιδρύθηκε το 1984.

Στο Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε Πάτρας λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

  • Μονάδα Παιδιών και Εφήβων 
  • Μονάδα Ενηλίκων
    • Στην Μονάδα Ενηλίκων περιλαμβάνεται και η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

Επίσης στη Δομή Ψυχικής Υγείας της Πάτρας, φιλοξενείται στον χώρο ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «ΦΑΡΟΣ» (ΚοιΣΠΕ Ν. Αχαϊας "ΦΑΡΟΣ").


Εκτύπωση   Email