Ιστορική Αναδρομή

Η  Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1998, ως αποτέλεσμα αιτήματος – ανάγκης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για εκπαίδευση.

Το αντικείμενό της διαμορφώθηκε εξελικτικά και σε κλινικό και επιστημονικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικό

 3ετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες, (Θεωρία και Πρακτική άσκηση)

Κλινικό

Α) αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών των οποίων η κλινική διαταραχή αντιμετωπίζεται με Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία.

Β) αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη  ενηλίκων με γνωσιακή προσέγγιση.

Επιστημονικό

Έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί επιστημονικά συνέδρια. Ξεχωρίζει η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το έτος 2007 και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το 2017.

Ιδρυτής & Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μ.Γ.Ψ.

Κούλης Στέφανος,

Ψυχίατρος,

Διευθυντής του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε  Πάτρας,

τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

 


Εκτύπωση   Email