Αίτηση Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται κάθε χρόνο από την 1 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου.

Η  επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται μετά από Συνέντευξη και Αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους

ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα

με e-mail στοm.g.ps.patra@gmail.com

Μαζί με την αίτηση προς στη Μ.Γ.Ψ. (Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ) πρέπει να κατατεθούν επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά:

  1. βιογραφικό σημείωμα

  2. αντίγραφο πτυχίου

  3. αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Ξένου Ευγενία

Τηλ: 2610 – 336666

e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 1ο έτος σπουδών του 3ετούς εκπαιδευτικού προγράμματος Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

Στοιχεία αιτούντα/ούσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Εκπαίδευση - Συννημένα

Επισυνάψτε τα σχετικά συννημένα. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή εικόνας jpg ή σε μορφή pdf. Μέγεθος έως 4ΜΒ. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο σε κάθε πεδίο.

Σχόλια

Αν θέλετε να ενημερώσετε την Μονάδα για κάποια πληροφορία που δεν καλύπτεται από τα πεδία της φόρμας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Σχόλια