Αίτηση Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται κάθε χρόνο από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Η  επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται μετά από Συνέντευξη και Αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους

ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα

με e-mail στοm.g.ps.patra@gmail.com

με Φαχ στο 2610 335043  

Μαζί με την αίτηση προς στη Μ.Γ.Ψ. (Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ) πρέπει να κατατεθούν επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά:

  1. βιογραφικό σημείωμα

  2. αντίγραφο πτυχίου

  3. αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Ξένου Ευγενία

Τηλ: 2610 – 336666

Φαξ: 2610 – 335043

e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 1ο έτος σπουδών του 4ετούς εκπαιδευτικού προγράμματος Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

Στοιχεία αιτούντα/ούσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Εκπαίδευση - Συννημένα

Επισυνάψτε τα σχετικά συννημένα. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή εικόνας jpg ή σε μορφή pdf. Μέγεθος έως 4ΜΒ. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο σε κάθε πεδίο.

Σχόλια

Αν θέλετε να ενημερώσετε την Μονάδα για κάποια πληροφορία που δεν καλύπτεται από τα πεδία της φόρμας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Σχόλια