Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών του Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε Πάτρας οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

 Εκπαίδευση στην  Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

 Τo πρόγραμμα: 


πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών


απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας  


χορηγεί  Πιστοποιητικό Σπουδών στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Μυκηνών 1 / 26332 / Πάτρα / Τηλ: 2610336666 / Φαξ: 2610335043
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com