Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας οργανώνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία αφιερωμένο στον Ιωάννη Παπακώστα.


πραγματοποιείται

υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.)

και την συνεργασία της
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Π.

απευθύνεται 

σε ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος, ψυχιάτρους
ενηλίκων και παιδιών-εφήβων, (ειδικευόμενους και μη)

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Στέφανος Κούλης
Ψυχίατρος
 Δ/ντής Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com