Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Παράρτημα  Πάτρας

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών του Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε Πάτρας οργανώνει ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση στη Γνωσιακη Ψυχοθεραπεία"

Τo πρόγραμμα:

πραγματοποιείται

υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

απευθύνεται

σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας  

χορηγεί

Πιστοποιητικό Σπουδών στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες 

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπεία (20 συνεδριών περίπου) που στοχεύει στην αντιμετώπιση κλινικών διαταραχών στο "εδώ και τώρα". Η ερευνητική βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι είναι θεραπεία εκλογής για τις Καταθλιπτικές και Αγχώδεις Διαταραχές, με υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και στις περισσότερες από τις υπόλοιπες του φάσματος των Κλινικών Διαταραχών.

Οι ιστορικές της ρίζες ανέρχονται στην εποχή των στωικών φιλοσόφων και κυρίως του Επίκτητου και της βασική του αρχής ‘’δεν είναι τα πράγματα που ταράσσουν τους ανθρώπους, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα’’.

Πολλοί σημαντικοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον ψυχολογικό αντικατοπτρισμό αυτού του δόγματος. Η Γ.Ψ. επισημοποιείται από τον Aaron Beck με τις ερευνητικές και τις επιστημονικές  του κατοχυρώσεις: ‘’ο ρόλος των γνωσιών’’ στη θεραπεία της κατάθλιψης.............