Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας οργανώνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία «Ιωάννης Παπακώστας».

πραγματοποιείται

υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.) και την συνεργασία της
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

απευθύνεται 

σε ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος, ψυχιάτρους
ενηλίκων και παιδιών και εφήβων, ειδικευόμενους και μη

χορηγεί 

Πιστοποιητικό Σπουδών στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Μπαλαρούτσος Νικόλαος

Τηλ: 2610 – 336666

e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com