Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας οργανώνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα "Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία"

πραγματοποιείται

υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.) και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφορικών Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (E.A.B.C.T.) 

απευθύνεται 

σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας  

χορηγεί 

Πιστοποιητικό Σπουδών στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Ξένου Ευγενία

Τηλ: 2610 – 336666

e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com