Ιστορική Αναδρομή

Η Μ.Γ.Ψ. ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1998.

Το αντικείμενό της διαμορφώθηκε εξελικτικά σε εκπαιδευτικό, κλινικό και επιστημονικό πεδίο.

Εκπαιδευτικό:

Τριετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες, (Θεωρία και Πρακτική άσκηση)

Κλινικό:

Α) αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών των οποίων η κλινική διαταραχή αντιμετωπίζεται με Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία.

Β) αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη  ενηλίκων με γνωσιακή προσέγγιση.

 

Επιστημονικό:

Έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί επιστημονικά συνέδρια με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το έτος 2007 & του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το έτος 2017. 

 

Ιδρυτής & Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μ.Γ.Ψ.

Κούλης Στέφανος,

Ψυχίατρος,

Διευθυντής του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας,

τ.Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com