Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της Μ.Γ.Ψ. αρχίζει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος ανακοινώνεται προ της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους.

Το Α έτος σπουδών θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη με ώρα ενάρξεως 14:30.

Το Β έτος σπουδών θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή με ώρα ενάρξεως 14:30.

Το Γ έτος σπουδών θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή με ώρα ενάρξεως 14:30.

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com